English|Suomeksi|Svenska

GS BALANCE -PALVELUN TIETOSUOJASELOSTE

Tervetuloa GS Balance -palvelun ja sovelluksen ("GS Balance") käyttäjäksi.

GS Balance Oy on tyytyväinen voidessaan tarjota käyttöösi terveydentilaasi liittyvissä mittauksissasi (verensokeri, verenpaine, paino, PEF ym.) saamiesi tulosten ja muiden terveydentilaasi liittyvien tietojen tallentamiseen perustuvan seurantaohjelman, jonka tarkoituksena on auttaa sinua mittaustulostesi hyödyntämisessä sekä mahdollistaa tulosten jakaminen suostumuksellasi GS Balance -palvelun kautta myös hoitohenkilökuntasi käyttöön.

1. Henkilötietojesi käsittelyn hyväksyminen

GS Balance -palvelun käyttö edellyttää henkilötietojesi keräämistä ja käsittelyä. Tästä syystä kerromme tässä Tietosuojaselosteessa siitä, miten ja miksi käsittelemme henkilötietojasi sekä pyydämme tähän tietojen käsittelyyn nimenomaisen suostumuksesi.

Jos haluat käyttää GS Balance -palvelua, sinun täytyy vahvistaa, että hyväksyt tietosuojaselosteen, ja että annat vapaaehtoisen ja tietoisen hyväksyntäsi tietosuojaselosteessa kuvattuun henkilötietojesi käsittelyyn. Jos et hyväksy tietosuojaselostetta, et voi asentaa tai käyttää GS Balance -palvelua.

Jos olet alaikäinen, sinulla tulee olla huoltajasi hyväksyntä sille, että käytät GS Balance -palvelua. GS Balance -palvelun käytön tulee tapahtua huoltajasi valvonnassa.

2. GS Balance -palvelun keräämiä tietoja koskevat ehdot

2.1 Yksityisyytesi suojaaminen

GS Balance Oy sitoutuu suojaamaan yksityisyyttäsi GS Balance -palvelun käyttäjänä ja noudattamaan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevaa Suomen sekä EU:n lainsäädäntöä. GS Balance Oy käsittelee keräämiään sinua koskevia tietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

2.2 Rekisterinpitoa koskevat yleiset tiedot

Henkilötietorekisterin nimi on "GS Balance käyttäjärekisteri" ("Käyttäjärekisteri") ja rekisterinpitäjänä toimii GS Balance Oy, Kuortaneenkatu 2, 00510 Helsinki.

2.3 Käyttäjärekisterin tietosisältö

Käyttäjärekisteriin kerätyt henkilötiedot ovat pääasiassa joko suoraan sinun GS Balance -palveluun syöttämiäsi tai käyttämäsi GS Balance Oy:n mittalaitteen tai sen hyväksymän kolmannen osapuolen mittalaitteen (esim. verensokerimittarin) mittaamia tietoja. Käyttäjärekisteriin voidaan myös tallentaa sinua hoitavan terveydenhuollon ammattihenkilön tai terveydenhuollon toimintayksikön palveluksessa olevan muun henkilökunnan ("Hoitohenkilökunta") toimesta sinun suostumuksellasi sinua koskevia tietoja.

Käyttötarpeidesi mukaisesti käyttäjärekisteri voi pitää sisällään muun muassa seuraavia henkilötietoja ("Asiakastiedot"):

Käyttäjärekisteriin voidaan kerätä myös seuraavia sinua, hoitoasi, terveydentilaasi ja GS Balance -palvelun käyttöäsi koskevia tietoja ("Tilatietoja"):

2.4 Rekisterin suojaaminen

GS Balance Oy noudattaa hyvää tiedonhallintatapaa sekä henkilötietolainsäädännön huolellisuus- ja suojaamisvelvoitetta, ja takaa, ettei sinun yksityisyydensuojaasi loukata missään henkilötietojen käsittelyvaiheessa.

GS Balance Oy ja henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat GS Balance Oy:n mahdolliset yhteistyökumppanit toteutettavat tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä. Käyttäjärekisteri on tallennettu tietojärjestelmään, johon on pääsy ainoastaan sellaisilla GS Balance Oy:n tai sen yhteistyökumppaneiden työntekijöillä, joiden on työtehtäviensä perusteella tarpeellista käsitellä henkilötietoja (kuten Hoitohenkilökunta). Tietojärjestelmä on suojattu käyttöoikeuksien rajoituksin ja salasanoin, jotka ovat ainoastaan kyseisen järjestelmän käyttäjiksi valtuutettujen henkilöiden hallussa.

2.5 Tietojen luovutukset ja siirrot

GS Balance Oy ei lähtökohtaisesti luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille, ellei näistä käyttöehdoista muuta johdu. Kolmansina osapuolina ei pidetä GS Balance Oy:n kanssa samaan konserniin kuuluvia yhtiöitä tai henkilötietoja rekisterinpitäjän toimeksiannosta käsitteleviä alihankkijoita. GS Balance Oy huolehtii siitä, että tällaiset yhtiöt ja alihankkijat sitoutuvat noudattamaan henkilötietojen käsittelyä koskevaa Suomen lainsäädäntöä tai vastaavaa EU-alueen lainsäädäntöä sekä käsittelemään sinua koskevia tietoja GS Balance Oy:n ohjeistuksen ja näiden käyttöehtojen mukaisesti.

Lähtökohtaisesti henkilötietojasi voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille, kuten GS Balance Oy:n asiakasorganisaatioille, terveydenhuollon toimintayksiköille tai muille yhteistyökumppaneille vain sinun antamallasi erillisellä suostumuksella. GS Balance Oy huolehtii siitä, että tällaiset tahot sitoutuvat noudattamaan henkilötietojen käsittelyä, tietosuojaa koskevaa Suomen tai EU-alueen lainsäädäntöä sekä käsittelemään sinua koskevia tietoja GS Balance Oy:n ohjeistuksen ja näiden käyttöehtojen mukaisesti.

Asiakastietojasi voidaan kuitenkin luovuttaa eteenpäin kolmansille osapuolille, mikäli GS Balance Oy tarkan harkintansa perusteella katsoo tähän olevan perusteltu syy.

Mikäli käytät GS Balance -palvelua osana GS Balance Oy:n kanssa yhteistyötä tekevältä klinikalta tai muulta hoito-organisaatiolta saamaasi sairauden, sinun tulee sopia Hoitohenkilökunnan kanssa henkilötietojesi käsittelystä samassa yhteydessä, kun sovitte GS Balance -palvelun käyttämisestä. GS Balance Oy voi luovuttaa kaikki GS Balance -palvelun keräämät asiakas- ja tilatietosi sinua hoitavalle Hoitohenkilökunnalle, jos olet antanut tähän erillisen suostumuksesi joko GS Balance Oy:lle tai Hoitohenkilökunnalle.

Henkilötietoja ei luovuteta tai siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman laissa määrättyä perustetta.

2.6 Käyttäjärekisterin käyttötarkoitus

GS Balance Oy:n henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

Kohtien d), e) ja f) mukaiseen käsittelyyn käytetään ainoastaan Tilatietoja ilman käyttäjien yksilöintiä. GS Balance Oy voi käyttää Asiakastietojasi tai tunnisteellisia Tilatietojasi näiden kohtien mukaiseen käsittelyyn ainoastaan sinun erillisellä suostumuksellasi.

GS Balance Oy:n tarkoituksena ei ole suorittaa mitään sellaisia tutkimuksia, jotka puuttuvat ihmisen fyysiseen koskemattomuuteen tai selvittää yksittäisen ihmisen sairauden syitä tai kehitystä. Jos GS Balance Oy tai GS Balance Oy:n yhteistyökumppani myöhemmin katsoo, että käyttäjärekisteriin kerättyjä henkilötietoja olisi tarkoituksenmukaista käyttää osana laissa tarkoitettua lääketieteellistä tutkimusta, GS Balance Oy tai GS Balance Oy:n yhteistyökumppani voi ottaa sinuun tästä asiasta erikseen yhteyttä ja tiedustella sinulta, annatko suostumuksesi tällaiseen samassa yhteydessä tarkemmin yksilöitävään henkilötietojesi käyttämiseen. Tutkimukset perustuvat hankekohtaisiin tutkimussuunnitelmiin ja niiden tarkempi sisältö esitellään aina yksilöllisesti ennen suostumuksien pyytämistä.

2.7 Tietojesi säilytysaika rekisterissä

Käyttäessäsi GS Balance -palvelua sinne tallennettuja tietojasi säilytetään viimeisten kolmen (3) vuoden ajalta. Sitä vanhemmista tiedoista ei katsota olevan hyötyä palvelun käyttötarkoituksen, valittujen pitkäaikaissairauksien seurannan kannalta. Mikäli annat nimenomaisen suostumuksesi osallistua GS Balance -palvelua käyttävään tutkimushankkeeseen, tietoihisi sovelletaan tutkimushankkeessa kerätyille tiedoille määriteltyä säilytysaikaa, josta saat tarkemman tiedon suostumuksen antamisen yhteydessä.

Käyttäjätilisi ja tallennetut tietosi poistetaan GS Balance -palvelusta, jos et ole viimeisten kahden (2) vuoden aikana lainkaan käyttänyt palvelua.

2.8 Suostumus henkilötietojen käsittelyyn

Hyväksymällä tämän Tietosuojaselosteen sisällön annat GS Balance Oy:lle nimenomaisen suostumuksesi edellä kohdassa 2.3 kuvattujen henkilötietojesi tämän Tietosuojaselosteen mukaiselle käsittelylle.

GS Balance Oy:n keräämät tiedot voivat olla hyödyksi myös tarkoituksissa, josta tämän suostumuksen antamisen hetkellä ei ole tietoa. Hyväksymällä nämä käyttöehdot, annat nimenomaisen suostumuksesi sille, että pysyvästi tunnistamattomaan muotoon muutettuja tilatietoja voidaan käyttää myös tällaiseen toistaiseksi tunnistamattomaan tarkoitukseen.

2.9 Oikeutesi

Sinulla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut sinua koskevat henkilötiedot ja oikeus pyytää virheellisten tietojen oikaisua. GS Balancen luonteesta johtuen sinua koskevat tiedot ovat pääosin jatkuvasti katsottavissa järjestelmän käyttöliittymän kautta.

Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi sinua itseäsi koskevien tietojen käsittelyyn. Suostumuksen peruuttaminen tarkoittaa kuitenkin, että GS Balance -palvelun käyttö estyy, sillä GS Balancen tarjoaminen ei sen luonteesta johtuen ole mahdollista ilman henkilötietojen käsittelyä.

Mikäli haluat että GS Balance -käyttäjätilisi ja palveluun tallennetut tietosi poistetaan, lähetäthän pyynnön sähköpostitse osoitteeseen support@gsbalance.com.

2.10 Evästeiden käyttö

GS Balance ei kerää henkilötietoja evästeitä käyttämällä.

3. Mobiilisovelluksen käyttöoikeudet

Omamittaustuloksia voidaan kirjata GS Balance -sovellukseen manuaalisesti sekä tallentaa langattomasti Bluetooth- tai NFC-yhteyden avulla tuetuista laitteista kuten verensokerimittareista, spirometreista, PEF-mittareista ja verenpainemittareista. Tiedonsiirtoa varten sovellus tarvitsee oikeudet Bluetooth-laitteiden etsimiseen sekä Bluetooth-yhteyden käyttöön.

Bluetooth-laitteiden etsimiseen Android-käyttöjärjestelmien kohdalla sovellus tarvitsee lisäksi käyttöoikeuden sijaintipalveluihin, sillä Bluetooth-yhteyttä voidaan mahdollisesti käyttää laitteen paikantamiseen. GS Balance -sovellus ei kuitenkaan kerää eikä käytä sijaintitietoja.

4. Muut ehdot

GS Balance -palvelun tietosuojaan liittyen sovelletaan Suomen lakia sekä EU:n tietosuoja-asetusta.

5. Lisätiedot ja yhteydenotot

Kohdassa 2.9 tarkoitetuissa henkilötietojen tarkastusta ja luovutuksen peruutusta koskevissa asioissa sekä muissa yksityisyyttä ja henkilötietoja koskevissa kysymyksissä tulee olla yhteydessä support@gsbalance.com tai Yksityisyydensuoja, c/o GS Balance Oy, Kuortaneenkatu 2, 00510 Helsinki.

LB-45 rev. 6.2